Solarwinds

İzleme ve Gözlenebilirlik

Solarwinds Observability

SolarWinds Ürün Ailesi

1. SolarWinds Network Performance Monitor (NPM)

SolarWinds Network Performance Monitor (NPM), ağ altyapısının performansını sürekli olarak izlemek ve analiz etmek için tasarlanmış güçlü bir ağ yönetim çözümüdür. Bu modül, ağ yöneticilerine, ağlarını daha iyi anlama, performans sorunlarını hızlı bir şekilde tanımlama ve çözme konularında kapsamlı bir görünürlük sağlar.

SolarWinds NPM’in Temel Özellikleri

 1. Gerçek Zamanlı Ağ İzleme:
  • Ağ cihazlarından anlık veri alarak gerçek zamanlı izleme.
  • Anahtar performans göstergeleri (KPI’lar) ile ağ sağlığını anında değerlendirme.
 2. Topoloji Haritası ve Bağlantı Görselleştirmesi:
  • Ağ topolojisinin interaktif haritasını oluşturma.
  • Cihazlar arasındaki bağlantıları görselleştirme.
 3. Uyarılar ve Bildirimler:
  • Performans sorunları tespit edildiğinde otomatik uyarılar gönderme.
  • Özelleştirilebilir bildirimlerle yöneticilere hızlı bilgi akışı.

SolarWinds NPM ile Ağ Güvenliği ve Uyum

 1. Güvenlik Açıkları İzleme:
  • Ağ cihazlarındaki güvenlik açıklarını izleme.
  • Anomalileri tespit ederek potansiyel güvenlik tehditlerini belirleme.
 2. Uyum Denetimleri ve Raporlama:
  • Ağ yapılandırmalarını uyumluluk standartlarına göre izleme.
  • Özel uyumluluk raporları ve denetim izleme yetenekleri.
 3. Ağ Performans Analizi ve Raporlama:
  • Ağın geçmiş performansını analiz etme ve raporlama.
  • Trend analizi yaparak gelecekteki kapasite gereksinimlerini tahminleme.

SolarWinds NPM ve İş Sürekliliği

 1. Performans Optimizasyonu ve Kapasite Planlama:
  • Performans sorunlarını tanımlama ve optimize etme stratejileri.
  • Gelecekteki kapasite gereksinimlerini belirleme ve planlama.
 2. NPM ve Diğer SolarWinds Ürünleriyle Entegrasyon:
  • NPM’in diğer SolarWinds ürünleriyle nasıl entegre edildiği.
  • Genel ağ sağlığını izleme ve optimize etme stratejileri.

SolarWinds NPM: İşletmeye Katkıları ve Beklentiler

 1. Ağ Performansında Görünürlük ve Kontrol:
  • Ağın genel sağlığını anlama ve optimize etme yeteneği.
  • Hızlı performans sorunları tanımlama ve çözme.
 2. Güvenlik ve Uyum:
  • Ağ güvenliği açısından potansiyel tehditleri izleme.
  • Uyum denetimleri ve raporlama aracılığıyla standartlara uyumu sağlama.

2. SolarWinds NetFlow Trafik Analizcisi (NTA)

SolarWinds NetFlow Trafik Analizcisi (NTA), ağ trafiğini izlemek, analiz etmek ve raporlamak için özel olarak tasarlanmış bir çözümdür. Bu modül, ağ yöneticilerine, ağlarının genel performansını anlama, bant genişliği kullanımını optimize etme ve ağ trafiğini yönetme konularında güçlü bir araç sunar. NetFlow teknolojisini kullanarak ağda gerçekleşen veri transferini detaylı bir şekilde gözlemleyen NTA, ağ yöneticilerine kapsamlı bir görünürlük sağlar.

SolarWinds NTA’nın Temel Özellikleri

 1. NetFlow Teknolojisi Entegrasyonu:
  • Ağ cihazlarından gelen NetFlow verilerini toplama ve analiz etme.
  • IP adresleri, protokoller ve uygulamalar gibi ayrıntılı bilgileri izleme.
 2. Trafik Analizi ve Performans İzleme:
  • Ağ trafiğini detaylı bir şekilde analiz etme.
  • Bant genişliği kullanımını, gecikme sürelerini ve paket kaybını izleme.
 3. Uygulama Tanıma ve Sınıflandırma:
  • Ağda çalışan uygulamaları tanıma.
  • Trafik analizi üzerinden uygulama performansını değerlendirme.

SolarWinds NTA ile Ağ Güvenliği ve Uyum

 1. Güvenlik Analizi ve Tehdit Tespiti:
  • NetFlow verilerini kullanarak ağdaki anormal aktiviteleri tespit etme.
  • Güvenlik tehditlerini izleme ve analiz etme.
 2. Uyum Denetimleri ve Raporlama:
  • Ağ trafiğinin uyumluluk standartlarına uygunluğunu izleme.
  • Özel uyumluluk raporları ve denetim izleme yetenekleri.
 3. Gelişmiş Analitik ve Raporlama:
  • Ağ trafiği üzerinden performans trendlerini analiz etme.
  • İleri düzey raporlama ve analitik araçlarıyla ağ sağlığını değerlendirme.

SolarWinds NTA ve İş Sürekliliği

 1. Performans Optimizasyonu ve Bant Genişliği Yönetimi:
  • Ağ trafiğini analiz ederek bant genişliği kullanımını optimize etme.
  • Performans sorunlarını tanımlama ve giderme stratejileri.
 2. NTA ve Diğer SolarWinds Ürünleriyle Entegrasyon:
  • NTA’nın Network Performance Monitor (NPM) ve diğer SolarWinds ürünleriyle nasıl entegre edildiği.
  • Genel ağ sağlığını izleme ve optimize etme stratejileri.

SolarWinds NTA: İşletmeye Katkıları ve Beklentiler

 1. Ağ Performansında İleri Düzey Görünürlük:
  • NetFlow teknolojisi sayesinde detaylı ağ performans analizi.
  • Performans sorunlarını hızlı bir şekilde tanımlama ve çözme.
 2. Güvenlik ve Uyum:
  • Ağ trafiğini güvenlik tehditleri ve uyumluluk standartları açısından izleme.
  • Güvenlik olaylarını tespit etme ve analiz etme.

3. SolarWinds Ağ Yapılandırma Yöneticisi (NCM)

SolarWinds Ağ Yapılandırma Yöneticisi (NCM), ağ altyapısındaki cihazların yapılandırma yönetimini etkili bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir çözümdür. Bu modül, karmaşık ağ yapılarında yapılandırma değişikliklerini izlemeyi, güvenliği artırmayı ve ağ yönetim süreçlerini otomatize etmeyi sağlar. Ağ Yapılandırma Yöneticisi, ağ yöneticilerine, ağ altyapısındaki cihazların yapılandırma dosyalarını koruma, yönetme ve yedekleme konularında güçlü bir araç sunar.

SolarWinds NCM’in Temel Özellikleri

 1. Yapılandırma Yedekleme ve Geri Yükleme:
  • Ağ cihazlarının yapılandırma dosyalarını güvenli bir şekilde yedekleme.
  • Hızlı bir şekilde yapılandırma dosyalarını geri yükleme yeteneği.
 2. Değişiklik İzleme ve Geçmiş Kayıtlar:
  • Yapılandırma değişikliklerini izleme ve kaydetme.
  • Geçmiş yapılandırma dosyalarını karşılaştırma yeteneği.
 3. Otomatik Yapılandırma Değişiklikleri:
  • Belirli değişiklikleri otomatikleştirme.
  • Yapılandırma dosyalarını güncelleme ve değişiklikleri otomatik olarak izleme.

SolarWinds NCM ile Ağ Güvenliği ve Uyum

 1. Güvenli Yapılandırma Yönetimi:
  • Güvenlik politikalarına uygun yapılandırmaların sağlanması.
  • Güvenlik açıklarını en aza indirme ve güvenliği artırma.
 2. Uyum Denetimleri ve Raporlama:
  • Yapılandırmaların uyumlu olup olmadığını kontrol etme.
  • Uyum denetimleri için özel raporlar oluşturma.
 3. Yapılandırma Dosyaları İçin Güvenli Depolama:
  • Yapılandırma dosyalarını güvenli bir şekilde depolama ve erişim kontrolü sağlama.
  • Veri güvenliği ve gizliliğini koruma.

SolarWinds NCM ve İş Sürekliliği

 1. Yapılandırma Değişikliklerinin İş Sürekliliğe Etkisi:
  • Yapılandırma değişikliklerinin iş sürekliliğine etkilerini yönetme.
  • Hizmet kesintilerini en aza indirme ve güvenliği koruma.
 2. NCM ve Diğer SolarWinds Ürünleriyle Entegrasyon:
  • NCM’in Network Performance Monitor (NPM) ve diğer SolarWinds ürünleriyle nasıl entegre edildiği.
  • Genel ağ sağlığını izleme ve optimize etme stratejileri.

SolarWinds NCM: İşletmeye Katkıları ve Beklentiler

 1. Ağ Yapılandırma Yönetiminde Güçlü Bir Araç:
  • Ağ cihazlarının yapılandırma yönetimini kolaylaştırma.
  • Değişiklikleri izleme, güvenlik sağlama ve iş sürekliliğini artırma.
 2. Uyum ve Güvenlik Entegrasyonu:
  • Yapılandırma yönetimi ile uyumluluk sağlama.
  • Güvenlik açıklarını en aza indirme ve güvenliği artırma.

4. SolarWinds Sunucu ve Uygulama Monitörü (SAM)

SolarWinds Sunucu ve Uygulama Monitörü (SAM), şirket içinde, bulutta veya hibrit ortamda çalışan uygulamaların ve destekleyici altyapısının etkili bir şekilde izlenmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Bu modül, yavaş uygulamaların ve kesinti sürelerinin son kullanıcılarınızı ve iş hizmetlerinizi nasıl etkilediğini anlamanıza yardımcı olur. Aynı zamanda BT altyapınızdaki çeşitli katmanlardaki uygulama sorunlarının temel nedenlerini belirleyerek performans sorunlarını çözme sürecinizi hızlandırır.

SolarWinds SAM’in Temel Özellikleri

 1. Uygulama Keşfi ve Otomatik Yönetim:
  • Uygulamanızın ortamını otomatik olarak keşfeder.
  • Hızlı devreye alınabilir ve yapılandırılabilir.
 2. Performans İzleme ve Analiz:
  • Uygulama performansını sürekli olarak izler.
  • Anlık ve tarihsel performans verileri sunar.
 3. BT Altyapısındaki Genel Görünürlük:
  • SolarWinds VMAN ve SolarWinds DPM ile birleştirilebilir.
  • BT altyapısındaki performansı, çalışma süresini, kapasiteyi ve kaynak kullanımını kapsamlı bir şekilde görüntüler.

SolarWinds SAM ile İş Sürekliliği ve Güvenlik

 1. Uygulama Sorunlarını Hızlı Çözme:
  • Temel nedenleri belirleyerek sorunları hızlı bir şekilde çözer.
  • Kullanıcı deneyimini iyileştirir.
 2. SolarWinds SCM Entegrasyonu:
  • SAM’i SolarWinds SCM ile eşleştirerek yapılandırma sorunlarının sistem ve uygulama performansını etkilemediğinden emin olun.
  • Güvenli ve düzenli bir yapılandırma yönetimi sağlar.
 3. SolarWinds LA Entegrasyonu:
  • Log ve sistem performansını bir arada görüntüleme.
  • Anlık durumu ve geçmiş log kayıtlarını analiz ederek daha kapsamlı bir izleme sağlar.

SolarWinds SAM ve Diğer SolarWinds Ürünleriyle Entegrasyon

 1. VMAN ve DPM İle Entegrasyon:
  • BT altyapısındaki geniş bir bakış açısı.
  • Kapasite planlama ve kaynak kullanım optimizasyonu.
 2. SCM İle Entegrasyon:
  • Güvenli yapılandırma yönetimi.
  • Yapılandırma sorunlarının etkilerini en aza indirme.
 3. LA İle Entegrasyon:
  • Log ve performans verilerini birleştirme.
  • Güvenlik ve hata ayıklama için kapsamlı bir görünürlük.

SolarWinds SAM: İşletmeye Katkıları ve Beklentiler

 1. İş Sürekliliği ve Performans Artışı:
  • Hızlı müdahale ve onarım.
  • Kullanıcı deneyiminde iyileştirmeler.
 2. Güvenlik ve Uyum:
  • SolarWinds SCM ve LA entegrasyonları ile güvenli ve uyumlu bir ortam sağlama.
  • Güvenlik tehditlerine karşı proaktif önlemler.

5. SolarWinds Security Event Manager (SEM)

SolarWinds Security Event Manager (SEM), güvenlik olaylarını izlemek, analiz etmek ve raporlamak için özel olarak tasarlanmış bir çözümdür. Şirket içi, bulut tabanlı veya hibrit ortamlardaki güvenlik tehditlerine karşı etkili bir savunma sağlar. SEM, karmaşık güvenlik altyapılarını yönetmeyi kolaylaştırarak, kuruluşların saldırılara karşı proaktif önlemler almasına yardımcı olur.

SolarWinds SEM’in Temel Özellikleri

 1. Güvenlik Olaylarını Sürekli İzleme:
  • Ağ ve sistem güvenliği ile ilgili olayları anlık olarak izler.
  • Potansiyel tehditleri hızlı bir şekilde tespit eder.
 2. Analiz ve Raporlama Yetenekleri:
  • Olayları analiz eder ve raporlar oluşturur.
  • Tarihsel verilere dayalı trend analizi yapma yeteneği.
 3. Tehditlere Karşı Savunma:
  • Bilinen ve bilinmeyen tehditlere karşı koruma sağlar.
  • Anlık uyarılar ve reaksiyon stratejileri.

SolarWinds SEM ile Güvenlik Stratejileri

 1. Güvenlik Politikaları ve Uyum İzleme:
  • Kurumsal güvenlik politikalarını ve uyumluluk gereksinimlerini takip eder.
  • Denetimler için raporlar oluşturur.
 2. Olaylar Arası Analiz ve Bağlam:
  • Güvenlik olaylarını birbiriyle ilişkilendirir ve bağlam oluşturur.
  • Tehditlerin genel resmini çizer.
 3. SEM ile İntegrasyon:
  • SEM’i diğer güvenlik çözümleri ve araçlarla entegre etme yeteneği.
  • Sistem ve ağ güvenliği için kapsamlı bir çözüm.

SolarWinds SEM ve İş Sürekliliği

 1. Proaktif Güvenlik Önlemleri:
  • Potansiyel tehditleri önceden tespit etme.
  • İş sürekliliğini sağlama ve hizmet kesintilerini en aza indirme.
 2. Uyum ve Denetim İzleme:
  • Kuruluşun uyumluluk gereksinimlerini karşılayarak denetimleri izleme.
  • Denetimler için hazır raporlar ve analitik araçlar.

SolarWinds SEM: İşletmeye Katkıları ve Beklentiler

 1. Güvenlikte Güçlü Bir Müttefik:
  • Güvenlik olaylarını sürekli izleme ve analiz etme.
  • Potansiyel tehditlere karşı hızlı ve etkili bir yanıt.
 2. İş Sürekliliği ve Güvenlik Entegrasyonu:
  • Güvenlik stratejilerini iş sürekliliği planlarına entegre etme.
  • SEM’in iş sürekliliği ve güvenlik entegrasyonundan maksimum fayda sağlama.

  SolarWinds Security Event Manager Review - Best SIEM Tool of 2023!

6. SolarWinds Patch Manager

SolarWinds Patch Manager, yazılım güncellemelerini etkili bir şekilde yönetmek ve uygulamak için tasarlanmış bir çözümdür. Sistem yöneticilerine, organizasyonların güvenlik açıklarını en aza indirme, uyumluluğu sağlama ve yazılım güncellemelerini yönetme konularında güçlü bir araç sunar. Bu modül, karmaşık ağ altyapılarında yazılım dağıtımını kolaylaştırır ve bilgisayar sistemlerinin güvenliğini artırır.

SolarWinds Patch Manager’ın Temel Özellikleri

 1. Yazılım Güncelleme Yönetimi:
  • Bilgisayar sistemlerindeki yazılımları güncel tutma süreçlerini otomatize etme.
  • Güvenlik açıklarını en aza indirme ve bilgisayarları güvende tutma.
 2. Toplu Yazılım Dağıtımı:
  • Güncelleme paketlerini birden çok cihaza aynı anda dağıtma.
  • Yazılım güncellemelerini hızlı ve etkili bir şekilde uygulama.
 3. Uyum ve Denetim İzleme:
  • Yazılım güncellemelerinin uyumlu bir şekilde dağıtılmasını izleme.
  • Denetim ve uyum gereksinimlerine yönelik raporlama.

SolarWinds Patch Manager ile Güvenlik ve Uyum

 1. Güvenlik Zafiyetlerini Giderme:
  • Güvenlik açıklarını en aza indirme ve sistem güvenliğini artırma.
  • Bilgisayar sistemlerini potansiyel saldırılara karşı koruma.
 2. Uyumluluk Kontrolü ve Raporlama:
  • İşletim sistemleri ve uygulamalar için uyumluluk gereksinimlerini izleme.
  • Denetimler ve raporlar aracılığıyla uyumluluk durumunu değerlendirme.
 3. Yazılım Dağıtım Stratejileri:
  • İhtiyaca göre güncelleme politikalarını yapılandırma.
  • Kritik güncellemeleri önceliklendirme ve yönetme.

SolarWinds Patch Manager ve İş Sürekliliği

 1. Güncellemelerin İş Sürekliliğe Etkisi:
  • Güncellemelerin iş sürekliliğini nasıl etkilediğini yönetme.
  • Zamanlamayı optimize etme ve hizmet kesintilerini en aza indirme.
 2. Patch Manager ve Diğer SolarWinds Ürünleri ile Entegrasyon:
  • Patch Manager’ın Network Performance Monitor (NPM) ve diğer SolarWinds ürünleriyle nasıl entegre edildiği.
  • Genel sistem sağlığını izleme ve optimize etme stratejileri.

SolarWinds Patch Manager: İşletmeye Katkıları ve Beklentiler

 1. Güvenlikte Güçlü Bir Müttefik:
  • Güvenlik açıklarını en aza indirme ve sistem güvenliğini artırma.
  • Organizasyonun genel güvenlik stratejilerine etkili bir şekilde katkıda bulunma.
 2. Uyum ve Denetim İzleme:
  • Yazılım uyumluluğunu ve denetim izleme yeteneklerini artırma.
  • Denetimlere yönelik hazır raporlar ve analitik araçlar.

  Patch Management Software - IT Patching Guide | SolarWinds

7. SolarWinds Web Performance Monitor (WPM)

SolarWinds Web Performance Monitor (WPM), web uygulamalarının performansını sürekli olarak izlemek ve analiz etmek için tasarlanmış bir çözümdür. Bu modül, web uygulamalarının kullanılabilirliğini, yanıt sürelerini ve performansını ölçerek kullanıcı deneyimini artırmak için ağ yöneticilerine güçlü bir araç sunar.

SolarWinds WPM’in Temel Özellikleri

 1. Web Uygulamalarının Performans İzleme:
  • Web uygulamalarının yanıt sürelerini ve performansını anlık olarak izleme.
  • Web sayfalarının tam yüklenme sürelerini ve kullanılabilirliğini değerlendirme.
 2. Anlık Uyarılar ve Bildirimler:
  • Web uygulamalarında performans sorunları tespit edildiğinde otomatik uyarılar gönderme.
  • Kullanıcıların performans sorunlarını hemen fark etmelerini sağlamak için bildirimler.
 3. Web İzleme ve Analiz:
  • Web uygulamalarının içeriğini ve yapılarını detaylı olarak izleme.
  • Anormal davranışları ve hataları tespit etme.

SolarWinds WPM ile Kullanıcı Deneyimi ve Performans Analizi

 1. Kullanıcı Deneyimi İzleme:
  • Web sayfalarının kullanıcı deneyimini anlık olarak değerlendirme.
  • Sayfa yüklenme sürelerini kullanıcı perspektifinden izleme.
 2. Performans Trend Analizi:
  • Web uygulamalarının performans trendlerini analiz etme.
  • Geçmiş performans verilerine dayalı olarak gelecekteki performans değişikliklerini tahminleme.
 3. Raporlama ve Analitik:
  • Web uygulamalarının performansıyla ilgili kapsamlı raporlar oluşturma.
  • Analitik araçlar aracılığıyla performans verilerini detaylı olarak inceleme.

SolarWinds WPM ve İş Sürekliliği

 1. Kullanıcı Deneyimi ve İş Sürekliliği:
  • Web uygulamalarının performansını optimize etme.
  • Kullanıcı deneyimini artırarak iş sürekliliğini destekleme.
 2. WPM ve Diğer SolarWinds Ürünleriyle Entegrasyon:
  • WPM’in Network Performance Monitor (NPM) ve diğer SolarWinds ürünleriyle nasıl entegre edildiği.
  • Genel ağ sağlığını izleme ve optimize etme stratejileri.

SolarWinds WPM: İşletmeye Katkıları ve Beklentiler

 1. Web Uygulama Performansında Gelişmiş Kontrol:
  • Web uygulamalarının performansını sürekli olarak izleme.
  • Kullanıcı deneyimini iyileştirme ve memnuniyeti artırma.
 2. Anlık Uyarılar ve Sorun Giderme:
  • Performans sorunları tespit edildiğinde hızlı uyarılar alabilme.
  • Sorunları hızlı bir şekilde tanımlama ve çözme.
 3. Web Performance Monitor (WPM) Product Support Page | SolarWinds Success Center

8. SolarWinds Database Performance Analyzer (DPA)

SolarWinds Database Performance Analyzer (DPA), veritabanı performansını sürekli olarak izlemek, analiz etmek ve optimize etmek için tasarlanmış bir çözümdür. Bu modül, veritabanı yöneticilerine, sorgu performansını anlama, bottlenecks’leri tanımlama ve genel veritabanı performansını artırma konularında güçlü bir araç sunar.

SolarWinds DPA’nın Temel Özellikleri

 1. Veritabanı Performans İzleme:
  • Veritabanı sunucularından gelen performans verilerini anlık olarak izleme.
  • SQL sorgularının performansını ve etkileşimlerini değerlendirme.
 2. Anomalileri ve Bottlenecks’leri Belirleme:
  • Veritabanı performansında olası anomalileri ve bottleneck’leri tespit etme.
  • Sorunları tanımlama ve hızlı çözme yeteneği.
 3. Uyarılar ve Bildirimler:
  • Performans sorunları tespit edildiğinde otomatik uyarılar gönderme.
  • Özelleştirilebilir bildirimlerle yöneticilere hızlı bilgi akışı.

SolarWinds DPA ile Sorgu Performansı ve Analiz

 1. SQL Sorgularının İzlenmesi:
  • Veritabanında çalışan SQL sorgularını detaylı olarak izleme.
  • Sorgu performansını analiz etme ve değerlendirme.
 2. Toplu İşlem Analizi:
  • Veritabanındaki toplu işlemleri ve sorgu performanslarını analiz etme.
  • Toplu işlemlerin veritabanı performansına etkilerini değerlendirme.
 3. Raporlama ve Analitik:
  • Veritabanı performansıyla ilgili kapsamlı raporlar oluşturma.
  • Analitik araçlar aracılığıyla veritabanı performansını detaylı olarak inceleme.

SolarWinds DPA ve İş Sürekliliği

 1. Performans Optimizasyonu ve Kapasite Planlama:
  • Veritabanı performansını optimize etme.
  • Gelecekteki kapasite gereksinimlerini belirleme ve planlama.
 2. DPA ve Diğer SolarWinds Ürünleriyle Entegrasyon:
  • DPA’nın Network Performance Monitor (NPM) ve diğer SolarWinds ürünleriyle nasıl entegre edildiği.
  • Genel ağ sağlığını izleme ve optimize etme stratejileri.

SolarWinds DPA: İşletmeye Katkıları ve Beklentiler

 1. Veritabanı Performansında Gelişmiş Kontrol:
  • Veritabanı sorgularının ve işlemlerinin performansını sürekli olarak izleme.
  • Performans sorunlarını hızlı bir şekilde tanımlama ve çözme.
 2. Anlık Uyarılar ve Sorun Giderme:
  • Performans sorunları tespit edildiğinde hızlı uyarılar alabilme.
  • Sorunları hızlı bir şekilde tanımlama ve çözme.

 • SolarWinds Database Performance Analyzer Workload Optimization Product Feature Video | SolarWinds