Riverbed

İzleme ve Gözlenebilirlik

Riverbed Alluvio Ürün Ailesi

Riverbed Alluvio, BT ekiplerinin daha hızlı kararlar almasına, eylemleri önceliklendirmesine ve sorunları hızlı çözmesine yardımcı olan yapay zeka ve otomasyon ile güçlendirilmiş NPM(Ağ Performans Yönetimi) ve DEM(Dijital Deneyim Yönetimi) yazılımları bütünüdür.

Riverbed Alluvio Ağ Performans Yönetimi (NPM)

Riverbed Alluvio NPM çözümleri entegrasyonlar ile aralarında veri paylaşımında bulunan fakat modüler çalışan ağ izleme yazılımları bütünüdür. Alluvio NPM geleneksel, bulut ve hibrit ağ yapılarınıda kurulumu destekler. Paket, flow ve cihaz metriklerini toplama yeteneği ile 3 temel ağ izleme yöntemini destekler. Diğer NPM çözümlerinden farklı olarak Riverbed çözümleri SNMP/WMI/Flow vb. teknolojiler ile toplanan örneklenmiş cihaz metriklerini, aynalama yöntemi(SPAN vb.) ile anlık toplanan canlı ağ paketi verisi ile konsolide edip güvenilir ve eşsiz çıktılara ulaşmanızı sağlar.

Riverbed Alluvio NPM Çözüm Bileşenleri

Appresponse

Riverbed Alluvio AppResponse, aynalama yöntemleri(SPAN vb.) ile toplanan ağ paketleri ile ağ ve uygulama performans analizi yapar, sorun teşhisi ve çözümünü hızlandırır. Yönlendirilen ağ paketlerinin bir kopyasını pcap vb. formatlarda saklar ve indirmeye olanak tanır. Çok katmanlı uygulamarda yaşanan yavaşlıklarda sorunun izolasyonunu sağlar ve kök sebep analizine katkıda bulunur. Analiz ettiği ağ paketlerinden TCP soket detaylarını gösterebilir. Son kullanıcı cevap süresini ve bu süreyi oluşturan sunucu cevap süresi ve ağda geçen sürenin alt kırılımlarını sunar. Ağ hata mesajlarını raporlar, DNS sorgu detaylarını gösterir. Web analiz modülü ile L7 katmanındaki işlemlerin URL, http dönüş kodu, sayfa yüklenme süresini vb. çıktıları gösterebilir. Veritabanı analiz modülü ilede SQL sorgu detaylarına ulaşabilirsiniz.

Netprofiler

Riverbed Alluvio NetProfiler, karma ağ performansını hızlı bir şekilde görüntülemeniz ve son kullanıcılarınızın performans problemlerini fark etmeden önce sorunları gidermeniz için kullanabileceğiniz merkezi Flow toplama, analiz ve raporlama ürünüdür. Flow verilerini Appresponse entegrasyonu ile elde edilen paket tabanlı performans metrikleri ile birleştirerek proaktif izleme sağlayabilir. NetProfiler, uygulama servislerini anlamanıza yardımcı olmak için otomatik keşif ve bağımlılık haritalaması yapabilir. Normal uygulama performanslarını temel alan yapay zeka teknolojisi sayesinde servis performansının düşmeye başladığı andan itibaren anomali alarmları ile bilgilendirme yapabilir. NetProfiler, ağ performansını, kapasite planlaması ve güvenliği optimize etmek için tasarlanmış Flow toplama yazılımıdır.

image.png

NetIM

Riverbed Alluvio NetIM, BT çalışanlarına altyapıyı oluşturan ağ cihazları ve sunucuları proaktif olarak izleme, keşfetme ve ağ performansını analiz etme konusunda yardımcı olur. Ajan gerektirmeyen izleme methodları (SNMP, WMI, CLI, API, sentetik testler vb.) sayesinde Riverbed’in bütünleşik ağ ve uygulama performans görünürlüğünü tamamlar. İzlediği cihazların konfigürasyon yedeğini alabilir ve uygulama performansına etki eden ağ bileşenlerini raporlar.

image.png

Portal

Riverbed Alluvio Portal, Alluvio ürün ailesi içerisindeki bütün yazılımlar ile entegre çalışabilen, ağ, uygulama ve son kullanıcı performans verilerini proaktif birleştirip tek ekran üzerinden sunabilen konsolidasyon ve gösterge paneli yazılımıdır. Bu bütünsel görünüm, BT çalışanlarının stratejik servislerinin performanslarını takip etmelerine ve etkili sorun analizi yapmalarına olanak tanır.

image.png

Riverbed Alluvio Dijital Deneyim Yönetimi (DEM)

Riverbed Alluvio Aternity çözümleri uygulama ve son kullanıcı performansını izler, son kullanıcının cihazından veri merkezine kadar olan uçtan uca dijital deneyimini gözlemlemenize olanak tanır.

Riverbed Alluvio DEM Çözüm Bileşenleri

Riverbed Alluvio Aternity APM (Uygulama Performansı İzleme)

Alluvio Aternity APM, bulut ve klasik altyapılarda çalışan servisler için kapsamlı uygulama performansı izleme ve gözlemlenebilirlik sağlar.

Alluvio Aternity APM uygulama bağımlılıklarını tespit eder kod, SQL ve dış servislerde geçen süreleri gösterir.

image.png

Riverbed Alluvio Aternity EUEM (Son Kullanıcı Deneyimi İzleme)

Alluvio Aternity EUEM, son kullanıcı cihazlarındaki kurumsal uygulamaları otomatik keşfeder ve son kullanıcı gözünden performansını ölçümler.

Son kullanıcı cevap süresini cihaz, ağ ve uygulama süresi olacak şekilde üç başlık altında izole eder ve sorun anında hızlı teşhis ve çözüm sağlar. Uygulama çökme, donma ve hatalarına neden olan kök sebebi bulmanıza yardımcı olur.

image.png