OpenText Universal Discovery and Universal CMDB

Konsalt Kurumsal Hizmet ve Konfigürasyon Yönetimi OpenText Universal Discovery and Universal CMDB

Kurumsal Hizmet Yönetimi

Keşif ve CMDB

Konfigurasyon Yönetimi Veritabanı(CMDB)

CMDB, bir organizasyonun IT varlıklarını ve bu varlıklar arasındaki ilişkileri kaydeden bir veritabanıdır. IT hizmet yönetimi süreçlerine dayanarak, doğru ve güncel varlık bilgilerini sağlar.Hizmet teslimi, sorun yönetimi, değişiklik yönetimi gibi IT hizmet yönetimi süreçlerini destekler.

CMDB sayesinde, organizasyonlar IT varlıklarını daha etkili bir şekilde yönetebilir ve hizmet kalitesini artırabilir. Bir IT organizasyonun sahip olduğu tüm IT varlıklarını ve ilişkilerini kapsar. Bu varlıkların yaşam döngüsünü takip ederek, bakım, güncelleme ve elden çıkarma süreçlerini yönetir.

Keşif (Discovery)

IT hizmet yönetimi süreçlerinde, doğru ve güncel varlık bilgilerine sahip olmak, hizmet teslimi, sorun çözme ve değişiklik yönetimi gibi süreçleri etkileyen temel bir faktördür. Keşif, bu bilgileri toplamak ve CMDB’ye iletmekle görevlidir. Bu süreç, ağ, sistem, yazılım ve donanım bileşenlerini otomatik veya manuel olarak keşfetme yöntemlerini içerir. Ayrıca diğer sistemlerle entegrasyonlar sağlanarak keşif ile alınması mümkün olmayan verilerin CMDB’de tutularak veri zenginleştirilmesine olanak tanır.

Keşif süreci ile CMDB arasındaki entegrasyon, otomatik olarak keşfedilen varlıkların doğrudan CMDB’ye eklenmesini sağlar. Bu entegrasyon sayesinde CMDB, güncel ve doğru varlık bilgileri ile doldurulur.Keşif sonucu elde edilen varlık bilgileri, CMDB’ye eklenmeden önce doğrulama ve filtreleme süreçlerinden geçer. Bu adım, CMDB’nin tuttuğu bilgilerin güvenilir ve doğru olmasını sağlar.

Keşif süreci sürekli olarak çalışabilir ve otomatik güncellemeleri gerçekleştirebilir. Bu sayede CMDB, organizasyonun IT altyapısındaki değişikliklere hızlı bir şekilde uyum sağlar.

OpenText Universal Discovery & Universal CMDB

Universal Discovery ve Universal CMDB, çoklu bulut, hibrit BT genelinde çevik operasyonlar için bir Konfigürasyon Yönetim Sistemi (CMS) oluşturur.

Konfigürasyon yönetimi verileri karmaşıktır ve değerini özellikle IT dışındaki iş birimleriyle paylaşmak ve iletmek genellikle zordur. Universal Discovery ve Universal CMDB ile, özelleştirilebilir kontrol panellerindeki kolayca oluşturulmuş rapor ve aygıtlar (widgets) aracılığıyla bu verilerin değerini kolayca paylaşabilir, yönetebilir, üzerinde işlem yapabilir ve iletebilirsiniz. Yalnızca birkaç fare tıklamasıyla politikaları ve uyumluluğu takip edebilirsiniz. Universal Discovery/Universal CMDB, zengin REST API entegrasyonuna sahip olduğundan, keşfedilen verileri paylaşmak ve diğer sistemlerle entegre etmek, kullanıma hazır bir entegrasyon henüz sağlanmadıysa mümkündür.

Tek, Güvenilir IT Gerçeği Kaynağı

OpenText Universal CMDB, bir organizasyonun IT varlıkları, konfigürasyonları ve ilişkileri hakkındaki bilgileri birleştirerek birleşik ve güvenilir bir kaynak oluşturmayı amaçlar. Bu, farklı sistemler arasında tutarsızlıkları ve çelişkili verileri önlemeye yardımcı olur.

İş Hizmetlerini Teslim Etme ve Yönetme İçin Veri Kaynağı

OpenText Universal Discovery ve Universal CMDB tarafından sağlanan birleştirilmiş ve doğru bilgi, kritik iş hizmetlerini teslim etme ve yönetme açısından önemlidir. Bu, IT ortamının iş gereksinimleri ve hedefleriyle uyumlu olduğundan emin olmayı sağlar.

Universal Discovery ve Universal CMDB, altyapının, uygulamaların ve kaynakların haritalandırılması için destekli hizmet modellemesi yaparak herhangi bir hizmetin nasıl sunulduğuna dair daha fazla görünürlük ve herhangi bir hizmetin bir etki yaşaması durumunda daha hızlı çözüm süreleri sağlar.

Değişiklik ve Etki Analizi

Ayrıntılı değişiklik ve etki analizi, herhangi bir yapılandırma değişikliğinin sonucunun ne olacağını bilmenizi sağlar (örneğin bir sunucunun en son işletim sistemine güncellenmesi veya rutin bakım için bir depolama dizisinin kapatılması gibi). IT ekipleriniz yaptıkları herhangi bir değişikliğin etkisini dikkatle görebilir ve değişiklikler meydana geldiğinde hizmet etkilerinin nedenlerini belirlemeye yardımcı olabilir.

UCMDB, CI değişikliklerinin sürekli geçmişini koruma yeteneği sağlar. Değişiklik izleme, değişiklikten kaynaklanan kesintileri hızlı bir şekilde önceliklendirmenize ve değişiklik yönetimi sürecini denetlemenize olanak tanır.

 Keşif Yeteneği

120.000’den fazla yazılım uygulaması, işletim sistemleri ve bilgisayar platformu kombinasyonunu keşfetme yeteneği, desteklenen geniş teknoloji yelpazesini ima eder. Bu, organizasyonların on-premises veya off-premises (bulutta) bulunan IT varlıklarını tanımlamalarını kolaylaştırır.

Universal Discovery, hem ajanlı hem de ajansız keşiften yararlanır, hatta ikisinin birleşimine de olanak tanır. Bu, hangi ağ veya güvenlik politikalarına sahip olursanız olun, ağınıza nelerin bağlı olduğunu keşfetme konusunda nihai esneklik anlamına gelir.

Spiral Keşif

Spiral keşif, Universal Discovery’nin aktif keşfe yaklaşımını karakterize eder. Etkin keşif, esas olarak Universal Discovery’nin belirli türde bilgileri toplamasına olanak tanıyan işlevsellik parçaları olan keşif kalıplarıyla gerçekleştirilir. Her keşif deseni (pattern) sadece bulmacanın küçük bir parçasını toplar. Birbirini takip eden birçok deseni çalıştırarak, IT ortamının zengin bir modeli oluşturulur. Bu yaklaşım son derece verimlidir ve kolayca IT ortamınızın benzersiz gereksinimlerini karşılamak üzere uyarlanabilir.