Konsalt / BT Operayon Yönetimi

BT operasyon yönetimi, kurum içi veri merkezleri, özel ve genel bulut kaynakları dahil olmak üzere bir kuruluşun BT altyapısının sağlanması, kapasitesi, performansı ve kullanılabilirliğini yönetme sürecidir.

Günümüzün yeni dijital iş sistemleri, şirket içi veri merkezlerinin, özel ve genel bulut kaynaklarının herhangi bir kombinasyonu dahil olmak üzere, çok kaynaklı BT altyapısına ve diğer teknoloji hizmetlerine yoğunlaşmaktadır. BT Operasyon Yönetimi işletmelere şunları sağlar:

  • Dijital hizmetlerin performansını ve kullanılabilirliğini sağlamak
  • Maliyetleri optimize etmekve risk kararlarını iş gereksinimleriyle örtüştürmek
  • Sorunlara hızlı bir şekilde cevap vermek  ve iyileştirmeler önermek

Bu çözüm portföyünde özellikle hizmet bazlı yönetim felsefesi içerisinde altyapı ve uygulama değişikliklerinin keşfi ve takibi, sorunların ve problemlerin konsolide ve korele edilmesi, ortamların son kullanıcı gözüyle izlenmesi, sorunların kök sebeplerinin hızla tespiti ve çözülmesi, uygulama ve hizmetlerin performanslarının yönetilmesi adreslenmektedir.